1182466822

5 programmatiske råd til annonsører

Automatiserte annonsekjøp effektiviserer hverdagen til de fleste markedsførere. Disse rådene vil gjøre din hverdag enda litt enklere når du kjøper annonser programmatisk.

De siste årene har vi sett en tydelig økning i programmatiske mediekjøp og andelen nærmer seg nå 67 % globalt ifølge eMarketer. Denne måten å kjøpe annonser på har vokst raskt og det har vært vanskelig å følge utviklingen. Automatisert annonsering har effektivisert og forbedret mange prosesser hos annonsører, byråer og publisister. Samtidig har denne måten å kjøpe annonser på skapt mye usikkerhet rundt hvor annonser vises, deres synlighet, effekt og økosystemets forretningsmodeller.


Med disse 5 rådene ønsker vi å gjøre din hverdag litt enklere når du skal kjøpe annonser programmatisk:1)  Investér i intern kompetanse

Mangel på erfaring og kompetanse kan ofte være grunnen for at annonsørene blir skeptiske til å utføre kjøpene selv. Den beste læringen skjer ved å praktisere, så et råd til dere som er nysgjerrige er å skaffe en egen DSP (kjøpsplattform) og adserver konto og forsøke å forstå hvordan kjøpsmekanismene fungerer. Det vil hjelpe deg som annonsør å være en bedre bestiller og få en effektiv kompetanseflyt mellom medie og reklamebyrå. Bruk gjerne de hjelpemidlene som finnes på internett, snakk med dine kollegaer som kan mer enn deg, dra på foredrag og seminarer og snakk med bransjefolk og konkurrenter. Du vil raskt finne ut det er mange som er villige til å dele sin kunnskap, kompetanse og erfaringer. Noen tips til fagmedier: digiday.com, adweek.com, marketingweek.com, eMarketer.com.

2)  Forstå hva pengene går til

Adtech ( advertisement technology ) bransjen har de siste årene vært i sterk vekst. Det har gjort at det etterhvert har blitt mange parter/ledd som tar del i en kampanje. Hver krone i et programmatisk løp går gjerne gjennom minst 5-6 ledd før den havner hos publisisten. Det er din oppgave som annonsør å sørge for at ingen penger forsvinner på veien og at det er kun ledd som tilfører merverdi som får ta en del av dine annonsekroner.
Noen av leddene som tar betalt: byrå, trading desk, adserver, kjøpsplattform (DSP), dataplattform (DMP), annonsesystemer, annonsebørs.

3)  Ta eierskap til avtalene

Det har vært enkelt for annonsører å leie inn kompetansemiljøer som er etablerte fremfor å bygge egne. For mediebyråer har det vært effektivt å håndtere flere annonsører via en og samme teknologiavtale og få stordriftsfordeler. Nå som teknologisystemene har blitt mer brukervennlige og mer tilgjengelige for annonsører har bildet endret seg og det er flere annonsører som sørger for å å eie avtalene selv. I tillegg stiller GDPR en rekke krav til innsamling og håndtering av data. Dette fremprovoserer et situasjonsbilde der det er sterkt fordelaktig at annonsøren eier sine egne teknologiavtaler. Det betyr ikke at det er feil å bruke byrå til strategiske og operative oppgaver, men selve avtalene bør du som annonsør eie selv der det er mulig. Her er det opp til hver enkel annonsør å finne en god balanse.

4)  Sørg for å tilfredsstille samtykkekravene

Det er fortsatt mye usikkerhet blant annonsørene om hvorvidt programmatiske annonsekjøp behandler personopplysninger. I store deler av det programmatiske økosystemet får en bruker en ID som brukes til å målrette annonsering. Den IDen sendes videre til annonsørens annonsesystemer og brukes i budgivninger. En slik behandling av personopplysninger krever et behandlingsgrunnlag. For de fleste annonsører er det et samtykke som er det riktige behandlingsgrunnlaget. Sørg for å gjøre en nøye vurdering om hvordan ditt nettsted samler opplysninger og hvordan de deles med andre teknologiselskaper. Når det er gjort er det viktig å implementere tekniske løsninger som sørger for at besøkeren kan påvirke datainnsamling selv. Nettleser apper du kan bruke for å sjekke hvilke selskap setter en cookie (med potensielle personopplysninger): Ghostery, Datanyze, Lightbeam (kun firefox).

5)  Vær mer kritisk til dataleverandører

Markedsførere ønsker ofte å benytte seg av segmenteringsmuligheter for å målrette kampanjer. Disse segmentene selges som regel av data-leverandører. Det finnes mange data-leverandører som tilbyr veldig spesifikke målgrupper. Slike målgrupper kan bidra til å effektivisere dine kampanjer betraktelig og hjelpe deg treffe de mest relevante forbrukere. Dessverre har det blitt litt for mange aktører i vårt økosystem som ikke er helt åpne om hvor deres data kommer fra. I en bransje som er preget av fokus på personvern anbefaler vi sterkt at du stiller noen ekstra spørsmål til dine dataleverandører. GDPR er et ord man burde ha friskt i minne og be leverandørene bevise skriftlig at personvern er ivaretatt etter loven.

Lykke til!

Del dette innlegget: