Effekt og måling

Enda flere opp­lever det som vanskelig å måle effekter av digital markedsføring. Å isolere effekten av ulike markedstiltak er nærmest umulig.

Vi har mer data om kunden og flere muligheter til å treffe kunden enn noen gang i historien, men vi lager ikke mer effektiv reklame. ANFO erfarer, blant annet gjennom sine nettverk og konferanser, at annonsørene klør seg i hodet over helt grunnleggende effektspørsmål:

Hva er egentlig den reelle sammenhengen mellom markedsinnsatsen og de reelle effektene? Kun 7 % sier de har implementert analyser som forutsier kundeadferd og effekt av markeds­ innsatser.

Kort eller lang sikt? Når på tidslinjen åpenbarer avkastingen på markedsføringsinnsatsen seg? 67 % av annonsørene finner det utfordrende å balanse fokus på kortsiktige og langsiktige resultater.

Hvor viktig er det egentlig med kreativitet? 51 % av annonsøren mener kreativitet er viktigere enn data.

Skal vi styre etter lojalitet eller penetrasjon? Er lojalitet i det hele tatt mulig? Skal vi stole på Byron Sharp og kun satse på penetrasjon («72 % av Cola drikkere drikker også Pepsi»)?

Er du nysgjerrig på hva norske annonsører sier om effekt, måling og dokumentasjon? Last ned kapittel 8 i Den Store Annonsørrapporten HER. De andre kapitlene finner du HER.

Lær av andres erfaringer!  
På Effektdagen får du innblikk i de beste og mest lærerike casene fra årets ANFO Effekt – presentert av annonsørene og byråene selv. 11. mars på Latter. Gratis for ANFO-medlemmer.

Påmelding Effektdagen 

Del dette innlegget: