Effekt og måling

Enda flere opp­lever det som vanskelig å måle effekter av digital markedsføring. Å isolere effekten av ulike markedstiltak er nærmest umulig. Vi har mer data om kunden og flere muligheter til å treffe kunden enn noen gang i historien, men vi lager ikke mer effektiv reklame. ANFO erfarer, blant annet gjennom sine nettverk og konferanser, at […]