ANFO bidrar aktivt og tar ansvar

Den 12. februar arrangerte Barneombudet et såkalt høynivåmøte for en tryggere digital hverdag for barn og unge. ANFO var på plass, bl.a. fordi vi drifter selvreguleringsordningene Fim og MFU.

ANFO driver MFU (Matbransjens Faglige Utvalg) og Fim (Fagutvalget for influencermarkedsføring) i samarbeid med andre bransjeorganisasjoner. Dette er meget viktige tiltak for å prege utviklingen innen markedsføring i en enda mer ansvarlig retning.

På møtet talte både Stortingspresident Tone Trøen, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, Barneombud Inga Bejer Engh og Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen. Det var også et titalls stortingsrepresentanter tilstede, inklusive kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande. Ellers så vi; Datatilsynet, Forbrukertilsynet, Kripos, Politidirektoratet, Røde Kors, IKT Norge, Utdanningsforbundet, Medietilsynet, MBL og selvsagt også ANFO.

Etter en halv dag med opprop og hilsener, faglige innlegg og analyser var det tid for høytidelig signering av Felleserklæringen, som konkretiserer de ulike organisasjonenes forpliktelser i det kommende året. ANFO stilte med Wenche Jacobsen og Jan Morten Drange.


Les mer om Barneombudets prosjekt HER

ANFOs Jan Morten Drange og Bernt G. Apeland fra Røde Kors signerer barneombudets erklæring for en trygg digital hverdag for barn og unge. (Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors)

Del dette innlegget: