Å jobbe i markedsavdeling er fortsatt drømmen

Av Ole A. Janzso – Rådgiver, partner og ansvarlig for Bransjerapporten i Teft

Mange spennende svar å få fra spørsmålene stilt til 1440 ledere og nøkkelpersoner i kommunikasjonsbransjen. Les om resultatene fra Bransjerapporten 2020 fra Teft.

Rett før vinteren innhentet vi svar fra 1440 spesialister og ledere hos annonsørene, byråene og kanalene, og 40 prosent svarer at de fremst ville vurdere å jobbe hos annonsør dersom de skulle bytte jobb. Selv hos byråene er det godt og vel 1 av 3 som svarer at annonsørsiden ser mest spennende ut.

For markedsavdelingene og teknologimiljøene hos merkevarene som jobber med kommunikasjon er dette svært gode nyheter. Det betyr at mange i bransjen er mer positive til å vurdere en henvendelse eller en stillingsannonse fra en annonsør enn f.eks. et byrå eller mediesiden. Allikevel er det første gang i undersøkelsen ti år lange historie at det dukker opp en markedsavdeling på topp 5 lista over attraktive arbeidsgivere. Det er TRY, Schibsted, NRK, Trigger, Google m.fl. som vanligvis har dominert listen. DNB har i løpet av det siste året vist seg som flinke nok, mange nok og åpne nok til å markere seg.

I Teft ser vi dette som en praktisk konsekvens av den mye omtalte inhousingsbølgen. Omsider er det et merkevaremiljø som også virker som en bra plass å utvikle seg og få flinke kollegaer. Det hjelper naturligvis at selskapet også markerer seg som den markedsføreren som har gjort den beste jobben i 2020 og at markedsdirektør Aina Lemoen Lunde har markert seg som leder i bransjen vår.

Det bør være mulig for mange flere markedsavdelinger å markere seg som spesielt attraktive arbeidsgivere gjennom å være stolte av sitt arbeide og ta i bruk stemmen sin i bransjesammenhenger.

I samme undersøkelse måler vi at lønnsforskjellene mellom ansatte i byrå og markedsavdeling er i ferd med å jevne seg ut. Ser man litt stort på det er forklaringen at byråene har bremset den sterke lønnsveksten som de hadde frem til 2017. Økonomien hos byråene er stort sett god, men utviklingen de siste årene viser også at det er på tide å se veldig nøye på kostnadene om lønnsomheten skal opprettholdes. I årets Bransjerapport måler vi en lønnsvekst hos ansatte hos annonsør på 5,6 prosent, gjennomsnittet for hele bransjen er 4,3 prosent.

I undersøkelsen spør vi bl.a. om respondentene mener har den kompetansen de trenger og om de får den hjelpen de trenger i jobben sin. På dette spørsmålet kommen ansatte hos markedsavdelingene dårligere ut enn hos f.eks. byråene. Hos byråene svarer 23 prosent at behersker de tekniske utfordringene i jobben sin i svært stor grad, mens bare 14,4 prosent svarer det samme hos annonsørene. Basert på tallene fra undersøkelsen kan vi si to ting ganske sikkert; Ansatte hos annonsørene er svært digitalt og teknisk operative, men de har lavere mestringsfølelse.

Dette er en av mange faktorer som kan utløse et ønske om å bytte jobb. Blant ansatte hos annonsør svarer 33,7 prosent at de planlegger å bytte jobb det neste året. Hos byråene er dette tallet 28,4. Lojaliteten er med andre ord noe lavere hos annonsørene.

Menn tjener mer enn kvinner. I samme alder, i samme jobb. I følge SSB tjente menn 14,8 prosent mer enn kvinner i sammenlikningsbare jobber i 2018, så det er en benchmark. Forskjellen varierer i de forskjellige miljøene vi måler og hos annonsør måler vi f.eks. en lønnsforskjell mellom mannlige og kvinnelige mellomledere mellom 35 og 50 år på 9,5 prosent til fordel for menn. Det er oppsiktsvekkende at vi i markedsavdelingene finner en 17,4 prosent lønnsfordel til menn for innholdsprodusenter og kreatører mellom 30 og 40 år.

Kort oppsummert kan det se ut til at Bransjerapporten bekrefter at det er både attraktivt og konkurransedyktig å jobbe hos annonsør. Interessen for roller hos annonsør bør derfor holde seg høy i tiden som kommer.

Utfordringene ligger i at disse miljøene ikke alltid klarer å støtte sine spesialister godt nok, det kan være en utfordring å holde på flinke ansatte og at det er for enkelte stillingskategorier ganske betydelige skjevheter i lønn mellom kvinner og menn.


Om rapporten:

Teft (Tidl. Mediabemanning) er et rekrutterings- og rådgivningsselskap som de siste tyve årene har jobbet med selskaper og bransjer hvor kommunikasjon og markedsføring er forretningskritisk. Teft rekrutterer alle typer fagfolk og ledere til annonsørene, mediene og byråene. Bransjerapporten er Teft sin årlige statistikk som belyser lønnsnivåer, vekst og trender blant fagfolkene i de nevnte fagområdene. 

Er du interessert av å lese hele rapporten? Ta kontakt med Teft HER

Del dette innlegget: