Jan Morten Drange_Runar Pahr Andresen_1024x500
Styreleder i ANFO Runar Pahr Andresen og Jan Morten Drange foran Stortinget.

Google-skatt

ANFO er på saken og har dialog med rette instanser i Finanskomiteen på Stortinget.

I disse dager behandler Stortinget et forslag som gjerne omtales som ”Google-skatt”. Forslaget er stillet av stortingsrepresentant Une Bastholm fra MDG. Forslagsstiller mener det er på tide med en oppdatering av skattesystemet både på nasjonalt og internasjonalt nivå for å sikre at selskaper som Google, Facebook, Apple med flere beskattes i det markedet de opererer.

Vi støtter representantens prinsipielle syn i at det bør være selvsagt at denne typer selskaper også bidrar til felleskapet og ikke bare flytter penger mellom land som har et enda mer fordelaktig skatteregime enn Norge

Vi vet samtidig at det via OECD og EU foregår en internasjonal harmoniseringsprosess av skattesystemer for å unngå nettopp slike transaksjoner. Vi mener prinsipielt at endringer i Norge må avstemmes med det pågående arbeidet i EU og OECD.

Skulle Norge alene vedta nye skatter på området, vil det øke risikoen for dobbeltbeskatning og dermed redusere lønnsomheten av å investere i Norge. Hastetiltak vil skape usikkerhet og manglende forutsigbarhet. Usikkerhet om et fremtidig skattesystem er en betydelig kostnad og risiko for næringslivet.

Representanten Bastholm fremmer ingen konkrete forslag men viser til EU kommisjonens uttalelse fra september 2017; ”A fair and efficient tax system in the european union for the digital single market.”

Del dette innlegget: