Seneste nyheter

Global Marketer Week i Toronto

En gang i året møtes markedsførere fra hele verden på WFA (World Federation of Advertisers) sin Global Marketer Week (GMW). Et par tettpakkede og svært

Les mer

Effektprosjektet

Effektprosjektet er et praktisk og anvendbart analyse/forskningsprosjekt bygget på de presumtivt beste markedsføringscasene i det norske markedet, hentet fra . Intensjonen vår er å utforske datasettet med en transparent og ærlig tilnærming. Noen funn vil være helt nye, andre kan være bekreftelser av hypoteser og funn fra andre analyser, primært da i utlandet.

Les mer om prosjektet her. Siden blir fortløpende oppdatert med nye funn.

ANFO Awards

ANFO ønsker å sette kunnskap i system og bidra til at aktører i bransjen lærer av hverandre. Det får vi blant annet gjort gjennom våre konkurranser. 

Ved å løfte frem de beste arbeidene, skaper vi grobunn for læring og ved å dele det vi lærer vil nivået i bransjen heves. 

Vi er stolte av å arrangere fire ANFO-konkurranser i det norske markedet; ANFO Effekt, MarTech Awards, Magnet Awards og nytilskuddet Kundeservice Awards.

Bruk vår juridiske kompetanse

Våre medlemmer får tilgang til ANFO-advokatens råd og veiledning rundt reklameregler og -standarder, samt hjelp til å forstå og tolke lovgivningen som er relevant for reklamevirksomhet. Vi har tette forbindelser med myndighetene som overvåker reklamebransjen. Videre drifter vi også selvreguleringsordningene MFU (Matbransjens faglige utvalg) og FIM (Fagutvalget for influencermarkedsføring). Les mer om ANFO-advokaten her.